Starejši ljudje, ki sicer nimajo pomanjkanja vitamina D, imajo boljše možnosti, da shodijo po operaciji kolkov. Pomanjkanje vitamina D kot kaže namreč omejuje gibljivost starejših.

Zlom kolkov je pri starejših zelo resna poškodba. Ženske naj bi padale pogosteje kot moški. Tri četrtine zlomov kolkov naj bi tako utrpele prav starejše ženske. V raziskavi bolnikov starejših od 65 let so preučevali vpliv nivoja vitamina D v krvi in prehrane na mobilnost. V študiji so se osredotočili na smrtnost in nesposobnost hoje brez pomoči po operaciji kolkov.

Rezultati so pokazali, da so nivoji vitamina D višji kot 12 nanogramov na mililiter v krvnem serumu povezani z višjim deležem hoje 30 in 60 dni po operaciji kolkov. Slabša prehranjenost je sicer povezana z zmanjšano mobilnostjo po 30 dneh po operaciji, vendar v tej raziskavi ni bila statistično signifikantna. Bolniki z višjimi vrednostmi paratiroidnega hormona, ki vodi v višje koncentracije kalcija v krvi, pa so imeli zmanjšano mobilnost, ko so imeli slabši prehranski status.

Prejšnje študije so pokazale, da dnevni vnosi 800 IE vitamina D na dan lahko zmanjšajo verjetnost padcev in zlomov. Najnovejše študije pa kažejo, da bi lahko visoki vnosi vitamina D (4000IE) v primerjavi z 600IE zmanjšali reakcijski čas in s tem celo povečali tveganje za padce in zlome. Kar pomeni, da starostnikom škodijo tako prenizki kot previsoki vnosi vitamina D.

Vir: Sue A Shapses, Helaine Noveck, Yvette Schlussel, Jeffrey L Carson, Lihong Hao. Vitamin D deficiency is associated with reduced mobility after hip fracture surgery: a prospective studyThe American Journal of Clinical Nutrition, 2020; DOI: 10.1093/ajcn/nqaa029