V retrospektivni študiji posameznikov testiranih na COVID-19, so visoke nivoje vitamin D povezali z zmanjšanim tveganjem za COVID-19.

Nivoje 30 ng/ml ali več se običajno smatra za zadostno preskrbljenost z vitaminom D. Raziskovalci pa so ugotovili, da temnopolti Američani z nivoji vitamin D med 30 in 40 ng/ml 2,64-krat bolj tvegajo, da bodo pozitivni pri testiranju na COVID-19 v primerjavi s posamezniki, ki imajo nivoje vitamina D višje kot 40ng/ml. Statistično signifikantnih povezav pa v tej raziskavi niso našli pri belcih. V študiji so analizirali podatke 3000 bolnikov, ki so jim preverjali nivoje vitamin D 14 dni pred testiranjem na COVID-19.

Pred tem so v drugi študiji ugotovili, da pomanjkanje vitamina D (manj kot 20 ng/ml) lahko poveča tveganje za pozitiven test na COVID-19.

Gre za opazovalno študijo, mehanizmi torej še niso znani.

Vir: David O. Meltzer, Thomas J. Best, Hui Zhang, Tamara Vokes, Vineet M. Arora, Julian Solway. Association of Vitamin D Levels, Race/Ethnicity, and Clinical Characteristics With COVID-19 Test ResultsJAMA Network Open, 2021; 4 (3): e214117 DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.4117