Na slovenskem trgu se pojavlja vse večja diferenciacija med lekarnami, ki delujejo na zelo različne načine na vseh področjih. Kot ugotavlja anketa Inštituta za raziskave in razvoj kakovosti o odnosu slovenskih lekarn do prehranskih dopolnil, se v lekarnah o prehranskih dopolnilih na policah v 40 % odloča vodja lekarne, v 15 % pa se vodji pri odločitvah pridružijo še magistri farmacije. V 7 % se o prehranskih dopolnilih odloča celotna ekipa. Način razporejanja izdelkov na police v nekaj manj kot četrtini lekarn določi vodja, v javnih zavodih razporejanje večinoma določa uprava. V kar 5 % lekarn pa se o razporejanju izdelkov odloča celotna ekipa v sodelovanju s proizvajalci izdelkov (Pravi izzivi trženja prehranskih dopolnil v letu 2016, 2016).

Vsebinsko najboljše prakse doslej so pokazali v holističnih lekarnah, ki na prvo mesto postavljajo obiskovalce lekarne in jim omogočajo celostno obravnavo. O izboru prehranskih dopolnil v ponudbo se v holističnih lekarnah odločajo usposobljeni strokovnjaki za to področje. Tako je sogovornica dobaviteljev prehranskih dopolnil v Lekarni Nove Poljane specialistka za prehranska dopolnila, magistra Lara Pezdir. V ptujski Lekarni Toplek pa je za komunikacijo z dobavitelji prehranskih dopolnil odgovorna magistra Dunja Mahorič, vodja področja prehranskih dopolnil.

Viri:
Puc, Martina. 2016. Pravi izzivi trženja prehranskih dopolnil v letu 2016. Ljubljana, COVIRIAS.
www.lekarna-toplek.si
www.lekarnanovepoljane.si