Čeprav je med ljudmi razširjeno drugačno mnenje, so lahko zdravilne rastline tudi nevarne. Lahko so namreč visoko toksične ali karcinogene.

Sporno je predvsem informiranje ljudi, saj proizvajalci pogosto prikazujejo le pozitivne lastnosti svojih izdelkov. Prodajalci sami pa mogoče niso niti dovolj izobraženi, da bi poznali vse vidike vpliva nekega izdelka na zdravje ljudi, ki jih jemljejo. Čeprav mnogi predstavniki industrije in zagovorniki »zdravega« trdijo, da so rastline varne in se ukvarjajo predvsem z njihovo učinkovitostjo, raziskovalci ugotavljajo, da nekatere rastline niso tako nedolžne, kot so prikazane.  Vrsta Aristolochia (podraščec) na primer lahko povzroča odpoved ledvic ali raka na sečilih, zato je v mnogih državah prepovedana.

Kot problematična se je že v preteklosti izkazala tudi efedra, ki so jo v ZDA uporabljali za zdravljenje simptomov bronhokonstrikcije. Tržili so jo tudi kot prehransko dopolnilo za hujšanje, a izkazalo se je, da rastlina povzroča povišan krvni pritisk, miokardno škodo in celo kap. Kardiovaskularne zaplete pa je povzročala tudi zaradi uporabe v športu.

Poseben problem predstavlja vprašanje, kaj sodi na področje samozdravljenja. Zaradi napačne interpretacije simptomov ali njihovega zakrivanja lahko huda bolezen ostane nezdravljena, dokler ni prepozno.

Zato se pred nakupom tovrstnih izdelkov najprej odločite, komu boste zaupali svoje zdravje. Dober človek ne zna nujno dovolj, da vam s svojimi nasveti ne bo škodil.

V Evropski uniji smo doslej registrirali že več kot 1300 tradicionalnih zdravilnih rastlin. Vendar je med prehranskimi dopolnili vedno več takih, ki kot glavni sestavino vsebujejo rastlinske izvlečke, ki jih proizvajalci bolj ali manj očitno tržijo kot zdravila. Tako raziskovalci kot regulatorji ugotavljajo, da bi na področju uporabe zdravilnih rastlin potrebovali učinkovitejšo zakonodajo. Pogovori o novi zakonodaji, ki bi opredelila rastline ter njihovo učinkovitost, kakovost in varnost, že potekajo. Ker imajo rastline na različnih območjih EU drugačen pomen in veljavo, dogovarjanje verjetno ne bo potekalo gladko.

Do takrat pa se po nasvet obrnite k izbranemu lekarnarju, saj so magistri farmacije dobro poučeni o vseh vidikih zdravilnih rastlin.

Vir: Arthur P. Grollman in Donald M. Marcus. 2016. Global hazards of herbal remedies: lessons from Aristolochia. 17 (5):  619–625. EMBO reports.