*Early bird popust deluje po principu 1+1, kar pomeni, da ima drugi prijavljeni iz istega podjetja brezplačen vstop. Za zgodnje prijave upoštevamo prijave in plačano kotizacijo do vključno 12.06.2020. **Za drugo prijavljeno osebo iz istega podjetja velja 50 % popust. To pomeni, da je vrednost kotizacije za drugo osebo iz istega podjetja 135 EUR plus 22 % DDV = 164,70 EUR. ***Velja samo za naročnike dostopa do baze P3 Professional. Popusti se ne seštevajo! Popusti veljajo za prijave, ki so tudi plačane pred dogodkom.
Podjetje RES-PONS d.o.o. vaših podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam in jih bo skrbno varovalo. Vpogled v podatke ali njihov izbris lahko kadarkoli zahtevate na info@covirias.si.

Podatki za plačilo

Celotno kotizacijo (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »covirias srečanje«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov.

Pomembno!

Kotizacija mora biti na navedenem TRR, da vam lahko zagotovim prosto mesto. Lahko nam pošljete potrdilo o plačilu skupaj s prijavnico. Odjavite se lahko le v pisni obliki po e-pošti najmanj 8 dni pred dogodkom in zaračunali vam bomo 20 % za administrativne stroške. Za kasnejše odjave zaračunamo polno kotizacijo. Udeleženci so sami odgovorni za organizacijo in stroške, povezane s potovanjem in morebitno namestitvijo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.