Genetsko določene ravni vitamina D ne vplivajo močno na tveganje za sladkorno bolezen tipa 1 pri Evropejcih.

Tip 1 sladkorne bolezni je relativno pogosta avtoimuna bolezen, ki vodi v doživljenjsko bolezensko stanje in predstavlja precejšen ekonomski izziv. Obolevnost narašča povsod po svetu in pravzaprav niso znane intervencije, ki bi jo preprečile. Pomanjkanje vitamina D so povezali s sladkorno boleznijo tipa 1 v opazovalnih študijah, vendar brez vzročno posledične povezave v randomiziranih kontroliranih študijah. K novi študiji so pristopili z randomizacijo, da bi preverili, ali genetsko pogojeni nižji nivoji vitamina D zvečajo tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 1. V študijo so vključili dva vzorca ljudi, in sicer študijo razširjenosti genoma za vitamin D na 443 734 Evropejcev in študijo razširjenosti genoma sladkorne bolezni tipa 1 na 9358 primerih in  15 705 udeležencev kontrolne skupine.

Rezultati ne podpirajo velikega vpliva nivoja vitamina D na tveganje za sladkorno bolezen tipa 1, čeprav učinka v celoti ne moremo izključiti, prav tako pa ne moremo na podlagi tega sklepati o situaciji pri neevropejcih. Predhodno ugotovljene povezave lahko pripišemo zemljepisno širini in izpostavljenosti sončni svetlobi. Torej še vedno lahko posameznikom z izraženim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 1 svetujemo dodajanje vitamina D  s prehranskimi dopolnili.

Vir: Despoina Manousaki, Adil Harroud, Ruth E. Mitchell, Stephanie Ross, Vince Forgetta, Nicholas J. Timpson, George Davey Smith, Constantin Polychronakos, J Brent Richards. Vitamin D levels and risk of type 1 diabetes: A Mendelian randomization studyPLOS Medicine, 2021; 18 (2): e1003536 DOI: 10.1371/journal.pmed.1003536