Raziskovalci so analizirali črevesno mikrobioto, njen fenotip in klinično sliko 9000 ljudi, starih med 18 in 101 let v 3 neodvisnih kohortnih študijah. Ekipa se je fokusirala na skupnost 900 starejših posameznikov (78 do 98 let), ki so jim dovoli spremljanje zdravstvenega stanja in preživetje.

Ugotovili so, da črevesna mikrobiota postaja izjemno unikatna s starostjo, začenši od srednje do pozne odraslosti, kar se ujema s počasnim pojemanjem količine glavnih vrst, ki so splošno prisotne pri ljudeh. Ta individualnost je visoko korelirala z nekaj metaboliti mikrobiote v plazmi kot je npr. trptofan. Ta se je predhodno že izkazal, da podaljšuje preživetje miši. Vsebnost drugih metabolitov v krvi kot je fenilacetilglutamin so prav tako povečane. Slednji je znan po visokih koncentracijah v krvi  pri stoletnikih.

Individualnost se začne oblikovati v 40.tih in 50.tih letih starosti in je povezana z jasnimi krvnimi markerji, kar lahko pomeni, da je mikrobiota povezana z zdravjem nasploh. Za indole je npr. znano, da zmanjšujejo vnetja in so lahko glavni zaviralci različnih bolezenskih stanj, povezanih s starostjo.

Črevesna mikrobiota odraslih se torej z leti spreminja.

Vir: Tomasz Wilmanski, Christian Diener, Noa Rappaport, Sushmita Patwardhan, Jack Wiedrick, Jodi Lapidus, John C. Earls, Anat Zimmer, Gustavo Glusman, Max Robinson, James T. Yurkovich, Deborah M. Kado, Jane A. Cauley, Joseph Zmuda, Nancy E. Lane, Andrew T. Magis, Jennifer C. Lovejoy, Leroy Hood, Sean M. Gibbons, Eric S. Orwoll, Nathan D. Price. Gut microbiome pattern reflects healthy ageing and predicts survival in humansNature Metabolism, Feb. 18, 2021; DOI: 10.1038/s42255-021-00348-0