Na strokovno konferenco vabimo vse, ki ste vključeni v trg prehranskih dopolnil, in sicer:

  • Predstavnike različnih državnih organov in inštitucij, ki posegajo na trg prehranskih dopolnil
  • Predstavnike različnih strokovnih zdravstvenih organizacij, ki se soočajo s posledicami neželenih dogodkov
  • Različne zdravstvene strokovnjake, ki bi lahko poročali o neželenih dogodkih
  • Predstavnike proizvajalcev in distributerjev prehranskih dopolni

Predstavljena bo praksa nutrivigilančnega sistema v Sloveniji, dosedanji rezultati in predlogi za nadaljnji strokovni razvoj področja in aktivno vključitev vseh deležnikov.

Izvajanje nutrivigilance v praksi je vedno pomembnejše za prepoznavanje in obvladovanje tveganj povezanih s porastom uživanja prehranskih dopolnil. Zato bi jo bilo potrebno sistematično vključevati v strokovno delo v primarnem zdravstvu.

Program bo objavljen v kratkem.