Poreklo živil je pomembna dimenzija njihove kakovosti. Bolj, kot je živilo procesirano, kompleksnejši je pomen porekla in večjo težo ima sledljivost kot temeljno orodje zagotavljanja kakovosti živil. Zato sta orodje sledljivosti in poreklo na področju prehranskih dopolnil še kako pomembni za vsako stroko, ki se z njimi ukvarja, še posebno pa za lekarništvo, ki ima pri njihovi izdaji večjo dolžno skrb kot drugi maloprodajni kanali.

Vsaka P3 Professional© kategorija ima svoje posebnosti na področju porekla. Na izobraževanju bomo podrobneje obravnavali kategorijo Vitamini.

Za koga?

Predavanje je namenjeno tako naročnikom baze P3 Professional kot tudi zunanjim udeležencem. Naročniki dostopa do P3 Professional se predavanja lahko udeležijo BREZPLAČNO.

Na voljo sta 2 termina

  • »Poreklo prehranskih dopolnil skozi prizmo sistema P3 Professional na primeru kategorije Vitamini«, 10. 02. 2022 ob 9. uri –> PRIJAVA
  • »Poreklo prehranskih dopolnil skozi prizmo sistema P3 Professional na primeru kategorije Vitamini«, 15. 02. 2022 ob 18. uri –> PRIJAVA